top of page
shutterstock_1182266341 [Omgezet].png

DRIVEN BY HEALTH

‘Driven by Health’ is een seminariereeks over de toekomst van de gezondheidszorg. Het is een gezamenlijk initiatief van Health House, Leuven MindGate, KU Leuven en UZ Leuven. ‘Driven by Health’ wil een podium bieden aan inspirerende sprekers met verrijkende inzichten op vlak van innovatie in de gezondheidszorg. De 7 P’s van de gezondheidzorg dienen daarbij als leidraad:

personalised, preventive, predictive, participative (trends)

patiënts, professionals, policy makers (stakeholders)


Met ‘Driven by Health’ willen we enerzijds nieuwe inzichten verwerven (op vlak van innovatie en de toekomst) in de gezondheidszorg, als ook inzichten hoe deze te implementeren. Anderzijds willen we ook (universitaire) kennis breed verspreiden. Met dit alles willen we aanzetten tot nieuw projecten en nieuwe samenwerkingen.

Over: Over
bottom of page